We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change.

Mekaanisen kunnossapidon asiantuntija, rikastamo

Lisätietoja yksiköstä

Me Yarassa tuotamme ratkaisuja tuottavaan ja kestävään maatalouteen sekä ympäristönsuojeluun. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa osallistumme globaalien haasteiden kuten ruoan ja luonnonvarojen riittävyyden sekä ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen.

Yara Siilinjärven fosfaattikaivos on Suomen suurimpia avolouhoksia. Kaivokselta saatava apatiittimalmi rikastetaan kaivosalueella sijaitsevalla rikastamolla. Siilinjärven toimipaikalla tuotetaan myös lannoitteita ja fosforihappoa. Toimipaikalla työskentelee noin 400 osaajaa.

Vastuut

 • Rikastamon mekaanisen kunnossapidon ja vuosirevision suunnittelu, resursointi ja valvontavastuu
 • Mekaanisen kunnossapitoryhmän esimiestyöt
 • Rikastamon korkean käyntiasteen varmistaminen kehittämällä prosessilaitteiden mekaanista luotettavuutta
 • Ennakkohuolto-ohjelman systemaattinen toteuttaminen ja kehittäminen
 • Osallistuu projektien läpivientiin ja toimii tarvittaessa projektipäällikkönä

Edellytykset

 • Konetekniikan insinööritutkinto tai vastaava
 • Kokemusta kaivos- tai prosessiteollisuuden kunnossapidosta
 • Kokemusta rikastamon prosessilaitteista
 • Englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito
 • Hyvät yhteistyötaidot
 • Kokemusta esimiestehtävistä
 • Uteliaisuus perehtyä asioihin ja rohkeus tehdä päätöksiä
 • Vastuunotto ja sovituista tavoitteista kiinnipitäminen